Om oss

På Tastavis er lokalavisa for Tasta bydel. Papirutgaven ble første gang utgitt i 1993, og utgis åtte ganger i året til alle i bydelen, også Austre Åmøy. Med et opplag på 8000 aviser er det 22000 lesere av Tastavis. Nettavis lansert våren 2009.

Tastavis følger Redaktørplakaten.

Journalist: Terese Torgersen, tel: 944 81 955, eller terese@tastavis.no
Produsent: Torstein Oliversen.
Ansvarlig utgiver: Styret. Sissel Stenberg (styreleder), Monica Oliversen, Knut Maubakk, Morten Landråk Asbjørnsen.