• Et grenseløst skoleprosjekt – veien videre

  I høst vant vi fylkesfinalen i Leger uten grensers skoleprosjekt for ungdom. Gjennom plakater, brosjyrer, en stand i byen, en avisartikkel og en instagramprofil kan vi ha nådd fram til mange hundre mennesker med budskapet vårt. Nå...

 • Ungdom ruset seg på Tastaveden skole

  Etter flere bekymringsmeldinger om ungdomsmiljøet på Tasta inviterte politikerne SLT-koordinator Elliot Kim Jørpeland og uteseksjonen til det siste bydelsutvalget i desember. – Ungdom har det stort sett fint. Det er en liten gruppe som begår kriminelle handlinger...

 • Elever fokuserer på glemte kriser

  Åttendeklassinger ved Tastaveden skole deltar i Leger uten grensers skoleprosjekt der de skal skape oppmerksomhet rundt glemte kriser. Hver høst arrangerer hjelpeorganisasjonen en konkurranse for ungdomsskoler i hele landet. Elevene blir oppfordret til å spre informasjon om...

 • Rådmannen vil legge ned Tastaveden skole

  Rådmann i Stavanger går langt i å anbefale at Tastaveden skole legges ned, i stedet for å opprustes – som det tidligere er bevilget penger til.

 • Frykter nedleggelse av Tastaveden skole

  I stedet for oppussing frykter konstituert rektor at Tastaveden skole legges ned, og at elevene blir flytter til andre skoler.

 • Tastas historie

  Del 1: Fra bondesamfunn til en by i byen.

 • Tastaveden idrettsskole

  Fysisk aktivitet hver dag gir bedre klassemiljø og bedre læringsutbytte.

 • Gjenbrukgslede

  Stinn brakke på Tastaveden skole under loppemarkedet til Tasta skolekorps.

 • Stormende juleball

  Det ble juleball på alle tre tastaskoler, til tross for stormen. Tastavis var på alle juleballene. Bendik Sikveland, Jørgen Johansen og Tormo Starheim var blant elevene som bidro til at juleballene på Tasta ble en suksess. Tastavis...

 • Lufter hunden din

  Einar Hildonen og Mathias Haaland har startet elevbedriften ”Daggy Doggy Dyrepass”, og er registrert i Ungt Entreprenørskap. De går på 8. trinn på Tastaveden skole, og har valgt ”Varer og tjenester” som valgfag dette skoleåret, ett av fem...