• Fra sardiner til pizza

    Smed T. Kristiansen har gått fra landbruk, hermetikkindustrien og olje til pizzautstyr. Tredje generasjon Svein og Tor leter stadig etter nye produkter. Det siste er pizzaovner. Øyvind Ellingsen oe-elli@online.no Stedsnavnet Smiene kommer av at det fra midten...

  • Oppdaget andre muligheter

    Oljemarkedet stoppet opp, mengdene arbeid ble mindre og Smed T. Kristiansen i Dusavik måtte si opp folk. Bedriften måtte se etter nye muligheter.