• Da tyskerne inntok Tasta skole under krigen i 1940 –1945

    Adolf Hitler ble diktator i Tyskland i 1930-årene. Hans plan var å invadere hele Europa. Han startet med Polen 1. september 1939, og uten forvarsel kom turen til Norge 9. april 1940. Av Inge Bø Jeg var...

  • No koma guds englar med helsing i sky

    «Å gå julabokk e’ et eksempel på ein tradisjon så itte mine begreber e’ uddøande,» skriver Inge Bø i sin bok «Va’ det bere’ før då alt va’ møje verre? Om å vokse opp i 40-åra.» Her...